Πώς οδηγείτε με την πόρτα κλειδωμένη; Ικανότητες ξεκλειδώματος πόρτας αυτοκινήτου

2022-07-12

Πολλοί ρωτούν πώς να ανοίξουν την πόρτα όταν η πόρτα είναι κλειδωμένη. Στην πραγματικότητα, δεν διαφέρει πολύ από την πόρτα του σπιτιού. Τα κλειδιά αυτοκινήτου έχουν γενικά δύο ειδών τηλεχειριστήριο και μηχανικά κλειδιά. Όταν η πόρτα είναι κλειδωμένη, πατήστε το κλειδί ξεκλειδώματος. Εάν το αυτοκίνητο δεν ανταποκρίνεται, το κλειδί είναι νεκρό ή υπάρχει παρεμβολή σήματος κοντά. Σε αυτήν την περίπτωση, αντικαταστήστε μια νέα μπαταρία ή χρησιμοποιήστε ένα μηχανικό κλειδί.